• Do_Ce_St 

    Lokalna razina programa: na Sveučilištu Popularizacija socijalnog nauka Semestralni tečajevi osnova socijalnog nauka (dva po semestu – listopad i studeni + ožujak i svibanj) – tečaj traje dva tjedna na sveučilištima gdje studenti izraze potrebu/želju SNCFilm: Socijalni nauk Crkve u/na filmu (filmski klub+rasprava o temeljnim vrijednostima soc. nauka) Prezentacija i distribucija DOCATa na sveučilištima Nacionalna…

Docat Centar Split           

OIB: 48518816162 

IBAN: HR4023900011101325123 (HPB)

Blog pokreće Wordpress.com.