Programi

Lokalna razina programa: na Sveučilištu

 • Popularizacija socijalnog nauka
 • Semestralni tečajevi osnova socijalnog nauka
 • Socijalni nauk Crkve u/na filmu
 • Javno zagovaranje
 • Prezentacija i distribucija DOCATa na Sveučilištu

Nacionalna razina:

 • Online semestralni program DOCATa (koristeći Docat aplikaciju)
 • Nacionalna godišnja konferencija
 • Nacionalne aktivnosti usmjerene popularizaciji SNCa
 • Zagovaranje i promoviranje temeljnih vrijednosti SNCa u javnosti

Međunarodna razina:

 • Ljetna škola SNC i mladi
 • Povezivanje akademije, civilnog sektora, medija i politike (KnowHow)

Docat Centar Split           

OIB: 48518816162 

IBAN: HR4023900011101325123 (HPB)